Gården

På Gundagården odlar vi grönsaker i liten skala, utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Vi tar hjälp av djur som gris och får i att hålla betesmarker öppna och i att föra näring åter till jorden. 

Bin, höns och ankor bidrar vardera med sitt som att pollinera, äta småkryp, sniglar och alger i dammen. Även katt som jagar sork och betande hästar ser till att öka mångfalden på gården. 

 

Vi har en vision om att förbättra jorden, livet och miljön vi bor i. Att återföra vad vi tar ur jorden åter till naturen och att arbeta hållbart för vidare generationer och fortsatt liv i jord och natur. Därför satsar vi på mångafald, naturligt gödsel, där allt hänger i hop, där alla bidrar med något och där vi inte kan vara utan varandra. Ett gemensamt kretslopp där alla kan utvecklas och må bra. Vi tror att det är det enda rätta att prioritera att det vi äter är naturligt odlat, gärna med gamla kultursorter, att bevara hotade lantraser och att ha mångfald som mål.

 

När djuren mår bra mår vi bra. När djuren mår bra är det för att de kan utföra det som är naturligt för dem, som att böka eller sprätta i jorden, och då mår miljön också bra. Allt hänger ihop.